Գտիր tgx2-ը, եթե cosx=1127 և xπ2;π
  
Պատասխանը կլորացրու մինչև հարյուրերորդականների կարգը:
  
Պատասխան՝