Հաշվիր tg2x+tgx2+1 արտահայտության արժեքը, եթե cosx=0.8,0<x<π2
 
Պատասխանը կլորացրու մինչև հարյուրերորդականների կարգը:  
 
Պատասխան՝