Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Կես բանաձևերի ընտրություն

Բարդություն հեշտ

1
2. Սինուսի մոդուլը

Բարդություն հեշտ

1
3. Կես անկյան բանաձևը (կոսինուս)

Բարդություն հեշտ

1
4. Կես անկյան բանաձև (տանգենսի քառակուսի)

Բարդություն հեշտ

1
5. Սինուսի կես անկյան բանաձևը

Բարդություն հեշտ

1
6. Կես անկյան կոսինուսի արժեքը

Բարդություն միջին

3
7. Կես անկյան կոտանգենսի որոշելը

Բարդություն միջին

4
8. Եռանկյունաչափական բանաձևերի կիրառում

Բարդություն միջին

3
9. Կես անկյան կոսինուսի բանաձևը, տրված է քառորդը

Բարդություն միջին

3
10. Կես անկյան բանաձևը սինուսի համար

Բարդություն միջին

4
11. Կես անկյան բանաձևը տանգենսի համար

Բարդություն միջին

3
12. Կես անկյան կոանգենսի քառակուսին

Բարդություն միջին

3
13. Կես անկյան տանգենսի և կոտանգենսի բանաձևերի կիրառություն

Բարդություն միջին

4
14. Արտահայտության արժեքը (տարբեր արգումենտներ)

Բարդություն միջին

3
15. Կես անկյան տանգենսը, տրված է սինուսը և անկյան քառորդը

Բարդություն միջին

4
16. Կես անկյան կոտանգենսը, տրված է կոսինուսը և անկյան քառորդը

Բարդություն միջին

4
17. Կես անկյան բանաձևերի կիրառում

Բարդություն բարդ

5
18. Կես անկյան տանգենսի հաշվումը

Բարդություն բարդ

6
19. Արտահայտության արժեքը

Բարդություն բարդ

6
20. Կես անկյան կոտանգենսի հաշվումը

Բարդություն բարդ

7
21. Կես անկյան տանգենսի հաշվումը, տրված է սինուսը

Բարդություն բարդ

7

Թեստեր

Նյութեր ուսուցչի համար