Հաշվիր tg2x2ctg2x արտահայտության արժեքը, եթե cosx=0.8
 
Պատասխանը կլորացրու մինչև հարյուրերորդականների կարգը:
 
Պատասխան՝ tg2x2ctg2x=i