Հաշվիր tg2x2+ctg2x2 արտահայտության արժեքը, եթե cosx=0.5
 
Պատասխանը կլորացրու մինչև տասնորդականների կարգը:
 
Պատասխան՝ tg2x2+ctg2x2=i