Տրված է, որ cosa=617: Հաշվիր ctg2a2-ը:
 
Պատասխանը կլորացրու մինչև հարյուրերորդականների կարգը:
 
Պատասխան՝ ctg2a2=i