Տրված է, որ cosy=817 և yπ2;π: Հաշվիր tgy2-ը:
 
Պատասխանը կլորացրու մինչև հարյուրերորդականների կարգը:
 
Պատասխան՝ tgy2=i