Տրված է, որ cosx=1123 և xπ2;π: Հաշվիր ctgx2-ը:
 
Պատասխանը կլորացրու մինչև հարյուրերորդականների կարգը:
 
Պատասխան՝ ctgx2=i