Տրված է, որ cosy=317: Հաշվիր cosy2-ը:
 
Պատասխանը կլորացրու մինչև հարյուրերորդականների կարգը:
 
Պատասխան՝ cosy2=±i