Հաշվիր cos2β+sinβ2+sin2β արտահայտության արժեքը, եթե cosβ=2247 և βπ;3π2
 
Պատասխանը կլորացրու մինչև հարյուրերորդականների կարգը:
  
Պատասխան՝