Տրված է, որ cosx=813 և xπ2;π: Հաշվիր cosx2-ը:
 
Պատասխանը կլորացրու մինչև հարյուրերորդականների կարգը:
 
Պատասխան՝ cosx2=i