Հաշվիր tg2x2-ը, եթե cosx=0.3
 
Պատասխանը կլորացրու մինչև տասնորդականների կարգը:
 
Պատասխան՝ tg2x2=i