Հաշվիր cosx2 արտահայտության արժեքը, եթե cosx=1443
 
Գրիր լուծման ընթացքը, պատասխանը կլորացրու մինչև հարյուրերորդականների կարգը:
  
cosx2=±i+iii=±i=±i