Հաշվիր tgx2-ը, եթե sinx=627 և xπ2;π
  
Պատասխանը կլորացրու մինչև հարյուրերորդականների կարգը:
  
Պատասխան՝