Հաշվիր ctgx2-ը, եթե cosx=1017 և xπ;3π2
  
Պատասխանը կլորացրու մինչև հարյուրերորդականների կարգը:
  
Պատասխան՝