Բարդության աստիճանը
00:20:00
1. Կես բանաձևերի ընտրություն 1Մ.
2. Սինուսի մոդուլը 1Մ.
3. Կես անկյան բանաձևը (կոսինուս) 1Մ.
4. Կես անկյան կոսինուսի արժեքը 3Մ.
5. Կես անկյան կոտանգենսի որոշելը 4Մ.
6. Եռանկյունաչափական բանաձևերի կիրառում 3Մ.
7. Կես անկյան բանաձևերի կիրառում 5Մ.