Գտիր 6+ctg2β արտահայտության արժեքը, եթե ctgβ=0.6
 
Պատասխանը կլորացրու մինչև հարյուրավորը:
 
Պատասխան՝