Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Կրկնակի անկյան բանաձևի վերաբերյալ պնդում

Բարդություն հեշտ

6
2. Կրկնակի անկյան տանգենսի ճիշտ բանաձևի ընտրություն

Բարդություն հեշտ

1
3. Պնդումներ կրկնակի անկյան տանգենսի/կոտանգենսի վերաբերյալ

Բարդություն հեշտ

1
4. Կրկնակի անկյան տանգենսի բանաձևր (բաղադրյալ արգումենտ)

Բարդություն հեշտ

1
5. Կրկնակի անկյան բանաձևը (տանգենս/կոտանգենս)

Բարդություն հեշտ

1
6. Կրկնակի անկյան տանգենսի բանաձևերի կիրառում

Բարդություն միջին

3
7. Կրկնակի անկյան տանգենսի բանաձևը

Բարդություն միջին

3
8. Կրկնակի անկյան կոտանգենսը, տրված է անկյան կոտանգենսը

Բարդություն միջին

4
9. Կրկնակի անկյան տանգենսը

Բարդություն միջին

3
10. Կրկնակի անկյան կոտանգենսը, տրված է տանգենսը

Բարդություն միջին

4
11. Արտահայտության պարզեցում (կոտանգենս)

Բարդություն միջին

4
12. Կրկնակի անկյան կոտանգենսի բանաձևի կիրառում

Բարդություն միջին

4
13. Արտահայտության արժեքի հաշվում (կրկնակի անկյան կոտանգենս)

Բարդություն միջին

4
14. Կրկնակի անկյան կոտանգենսի արժեքը

Բարդություն միջին

4
15. Կրկնակի անկյան տանգենս/կոտանգենս

Բարդություն միջին

4

Թեստեր

Նյութեր ուսուցչի համար