Հաշվիր ctg2π412ctgπ4+12 արտահայտության արժեքը:
 
 
Պատասխան՝