Կառուցիր y=x1 ֆունկցիայի գրաֆիկը:
  
Ո՞ր կետում է գրաֆիկը հատում
\(Оy\) առանցքը:
 
\(y =\)
Ֆունկցիայի զրոն է՝
 
\(x =\)
 
Գտիր ֆունկցիայի արժեքների բազմությունը: