Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Ֆունկցիայի գրաֆիկի և կոորդինատային առանցքի հատման կետը

Բարդություն հեշտ

2
2. Նշանապահպանման միջակայքը և էքստրեմումի կետը

Բարդություն հեշտ

2
3. Ֆունկցիայի մոնոտոնությունն ու էքստրեմումը

Բարդություն հեշտ

2
4. Գրաֆիկի հատումները կոորդինատային առանցքների հետ

Բարդություն հեշտ

3
5. Ֆունկցիայի հետազոտում

Բարդություն հեշտ

3
6. y=|x|+а ֆունկցիայի գրաֆիկը

Բարդություն միջին

2
7. Ֆունկցիայի նվազման միջակայքն ու մաքսիմումը

Բարդություն միջին

2
8. Որոշման տիրույթ, արժեքների բազմությունը, մեծագույն և փոքրագույն արժեքները

Բարդություն միջին

4
9. Հարցեր ֆունկցիայի վերաբերյալ

Բարդություն միջին

4
10. y=|x+а| ֆունկցիայի գրաֆիկի կառուցումը

Բարդություն միջին

3
11. Արժեքների բազմությունն ու մոնոտոնությունը

Բարդություն միջին

2
12. Ֆունկցիայի զրոները և էքստրեմումները

Բարդություն միջին

3
13. Գծային ֆունկցիայի հատկությունները

Բարդություն միջին

3
14. Բանաձևով տրված ֆունկցիայի հատկությունները

Բարդություն միջին

3
15. Ֆունկցիայի հետազոտում

Բարդություն բարդ

7
16. Երեք բանաձև ունեցող ֆունկցիայի էքստրեմումի կետը

Բարդություն բարդ

4
17. Մոնոտոնություն, մեծագույն արժեք և էքստրեմումի կետ

Բարդություն բարդ

4
18. Ֆունկցիայի մի քանի հատկությունների հետազոտում

Բարդություն բարդ

6
19. Գրաֆիկի ուրվագծի կառուցում

Բարդություն բարդ

13
20. Մոդուլով քառակուսային ֆունկցիայի գրաֆիկը

Բարդություն բարդ

4

Թեստեր

Նյութեր ուսուցչի համար