Տրված է 0;19 հատվածում որոշված fx=x219 ֆունկցիան:  
 
1. Հետազոտիր ֆունկցիայի մոնոտոնությունը 0;19 հատվածում:
 
 
2. Գտիր ֆունկցիայի արժեքների բազմությունը:
 
Պատասխան՝ E(f)=i;i