Տրված է y=64x2 ֆունկցիան:
 
1. Գտիր ֆունկցիայի զրոները: 
 
Առաջինը գրիր փոքր թիվը:
  
Պատասխան՝  և
 
2. Գտիր ֆունկցիայի էքստրեմումի կետն ու էքստրեմումը:
 
Առաջին պատուհանում տեղադրիր «min» կամ «max»:
  
Պատասխան՝
 
xi=iyi=i