Առաջադրանքի/խնդրի պայմանը

6Մ.
Ֆունկցիան տրված է հետևյալ բանաձևով՝ f(x)=x2+6x+8,եթե x[6;1]x+2+2,եթե x(1;2]:
 
1. Որոշիր ֆունկցիայի մեծագույն և փոքրագույն արժեքները:
 
ա) մեծագույն արժեքը՝ \(f (\)\() =\)
 
բ) փոքրագույն արժեքը՝ \(f (\)\() =\)
 
2. Որոշիր ֆունկցիայի էքստրեմումի կետն ու էքստրեմումը:
 
ա) էքստրեմումի կետը՝ \(x =\)
 
բ) էքստրեմումը՝ \(y =\)
 
3. Որոշիր ֆունկցիայի զրոները (առաջինը գրիր փոքր թիվը և