Գտիր բերված ֆունկցիայի փոքրագույն արժեքը:
 
parabola6.png
 
1. Արդյու՞ք −1.5-ը ֆունկցիայի փոքրագույն արժեքն է: