Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Մեծագույն/փոքրագույն արժեքն ու եզրերը

Բարդություն հեշտ

1
2. Մոդուլ պարունակող ֆունկցիայի փոքրագույն արժեքը

Բարդություն հեշտ

1
3. Մեծագույն և փոքրագույն արժեքները հատվածում

Բարդություն հեշտ

2
4. Ֆունկցիայի փոքրագույն արժեքը և արգումենտը

Բարդություն հեշտ

2
5. Մեծագույն և փոքրագույն արժեքներ, գծային ֆունկցիա

Բարդություն հեշտ

2
6. Քառակուսային ֆունկցիայի մեծագույն արժեքը

Բարդություն հեշտ

1
7. Պնդումներ սահմանափակ ֆունկցիաների մեծագույն և փոքրագույն արժեքների վերաբերյալ

Բարդություն միջին

1
8. Որոշման և արժեքների տիրույթները, փոքրագույն և մեծագույն արժեքը

Բարդություն միջին

4
9. Ֆունկցիայի մեծագույն և փոքրագույն արժեքների որոշելը

Բարդություն միջին

1
10. Ֆունկցիայի մեծագույն և ձոքրագույն արժեքները, արմատ

Բարդություն միջին

2
11. Մեծագույն և փոքրագույն արժեքները գրաֆիկի միջոցով

Բարդություն միջին

1
12. Քառակուսային եռանդամի մեծագույն և փոքրագույն արժեքները

Բարդություն միջին

4
13. Ֆունկցիայի մեծագույն և փոքրագույն արժեքները, մոդուլ

Բարդություն միջին

2
14. Ֆունկցիայի փոքրագույն և մեծագույն արժեքները, տեղաշարժված պարաբոլ

Բարդություն միջին

2
15. Ֆունկցիայի մեծագույն և փոքրագույն արժեքները՝ եթե կան

Բարդություն միջին

2
16. Ֆունկցիայի մեծագույն և փոքրագույն արժեքների ընտրություն

Բարդություն միջին

1
17. Ֆունկցիայի մեծագույն և փոքրագույն արժեքները, առանց գրաֆիկի

Բարդություն միջին

2
18. Կոտորակային ֆունկցիայի մեծագույն արժեքը

Բարդություն միջին

1
19. Երկու բանաձևանոց ֆունկցիայի մեծագույն և փոքրագույն արժեքները

Բարդություն բարդ

1
20. Երեք բանաձևանոց ֆունկցիայի մեծագույն և փոքրագույն արժեքները

Բարդություն բարդ

1
21. Սինուսի մեծագույն և փոքրագույն արժեքները

Բարդություն բարդ

2

Թեստեր

Նյութեր ուսուցչի համար