Առանց կառուցման գտիր y=22sin8x ֆունկցիայի փոքրագույն և մեծագույն արժեքները [0;2π] հատվածում:
 
Պատասխան՝
 
փոքրագույն արժեքը  -ն է,
մեծագույն արժեքը  -ն է: