Բարդության աստիճանը
00:15:00

Առաջադրանքների ցանկ:

11Մ.
1. Մոդուլ պարունակող ֆունկցիայի փոքրագույն արժեքը 1Մ.
2. Մեծագույն և փոքրագույն արժեքները հատվածում 2Մ.
3. Ֆունկցիայի փոքրագույն արժեքը և արգումենտը 2Մ.
4. Պնդումներ սահմանափակ ֆունկցիաների մեծագույն և փոքրագույն արժեքների վերաբերյալ 1Մ.
5. Որոշման և արժեքների տիրույթները, փոքրագույն և մեծագույն արժեքը 4Մ.
6. Ֆունկցիայի մեծագույն և փոքրագույն արժեքների որոշելը 1Մ.