Գտիր g(x)=x+2,եթե4x1x2,եթե1<x07,եթե0<x4 ֆունկցիայի մեծագույն և փոքրագույն արժեքները:
 
Եթե ֆունկցիան որևէ արժեք ընդունում է մի քանի կետերում, ապա տեղադրիր դրանցից մեծը:
 
Պատասխան՝ 
 
ymin=gi=iymax=gi=i