Ֆունկցիան տրված է հետևյալ բանաձևով՝ f(x)=x2+2x,եթեx[4;1]x+2,եթեx(1;4]
 
Կառուցիր ֆունկցիայի գրաֆիկը և նրա միջոցով պարզիր ֆունկցիայի մեծագույն և փոքրագույն արժեքները:
 
ymax=fi=iymin=fi=i