Գտիր քառակուսային ֆունկցիայի մեծագույն և փոքրագույն արժեքները նրա որոշման տիրույթում: 
 
(1;0)Nn.PNG
 
Եթե արժեքներից որևէ մեկը գոյություն չունի, ապա պատուհանում գրիր «չկա»:
 
Մեծագույն արժեքը՝
 
Փոքրագույն արժեքը՝