Թվարկված թվերից որո՞նք են y=x+4 ֆունկցիայի մեծագույն և փոքրագույն արժեքները [1;3] հատվածում:
 
Ընտրիր երկու տարբերակ: