Առանց կառուցման գտիր y=9x2 ֆունկցիայի փոքրագույն և մեծագույն արժեքները:
 
Պատասխան՝
 
փոքրագույն արժեքը  -ն է,
մեծագույն արժեքը  -ն է: