Գտիր ֆունկցիայի արժեքների բազմությունը:
 
dop_zad2.png
 
Անվերջության դեպքում տեղադրիր «+ան» կամ «-ան» նշանները:
  
E(y)=i;i