Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Վերևից/ներքևից սահմանափակ ֆունկցիայի գրաֆիկը

Բարդություն հեշտ

1
2. Վերևից կամ ներքևից սահմանափակ ֆունկցիա

Բարդություն հեշտ

2
3. Սահմանափակ կամ անսահմանափակ ֆունկցիաներ

Բարդություն հեշտ

1
4. Մոդուլ պարունակող ֆունկցիայի սահմանափակությունը

Բարդություն հեշտ

1
5. Ֆունկցիայի սահմանափակությունը ներքևից

Բարդություն հեշտ

1
6. Ֆունկցիայի արժեքների տիրույթը

Բարդություն հեշտ

1
7. Պնդումներ ֆունկցիայի սահմանափակության վերաբերյալ

Բարդություն միջին

1
8. Ֆունկցիայի որոշման ու արժեքների տիրույթները

Բարդություն միջին

3
9. Պարաբոլի հատկությունները (գործակիցը դրական է)

Բարդություն միջին

2
10. Ֆունկցիայի սահմանափակությունը հատվածի վրա

Բարդություն միջին

2
11. Սահմանափակ/անսահմանափակ ֆունկցիայի բանաձևը

Բարդություն միջին

1
12. Ֆունկցիայի սահմանափակությունը վերևից

Բարդություն միջին

1
13. Ֆունկցիան սահմանափակ է կամ սահմանափակ չէ

Բարդություն միջին

1
14. Ֆունկցիայի սահմանափակությունը բազմության վրա

Բարդություն բարդ

2
15. Երկու բանաձև ունեցող ֆունկցիայի սահմանափակության հետազոտում

Բարդություն բարդ

5
16. Երեք բանաձև ունեցող ֆունկցիա

Բարդություն բարդ

3
17. Երկու բանաձևերով տրված ֆունկցիայի սահմանափակությունը

Բարդություն բարդ

2

Թեստեր

Նյութեր ուսուցչի համար