Ո՞ր ուղղով է ներքևից սահմանափակված բերված գրաֆիկն ունեցող ֆունկցիայի գրաֆիկը: 
 
grafik.png
 
Պատասխան՝ y=