Տրված է y=fx ֆունկցիայի գրաֆիկը, որը կառուցված է y=fx ֆունկցիայի գրաֆիկի միջոցով:
 
mod6.png
 
Տրված է, որ fx ֆունկցիայի արժեքը x0 կետում հավասար է 10-ի: 
 
Պարզիր fx ֆունկցիայի արժեքը x0 կետում:
 
Պատասխան՝ i