Տրված է y=fx ֆունկցիայի գրաֆիկը, որը կառուցված է y=fx ֆունկցիայի գրաֆիկի միջոցով:
 
mod5.png
 
Պարզիր \(R\) կետի օրդինատը, եթե \(S\) կետի օրդինատը հավասար է 7-ի:
 
Պատասխան՝ i