Ո՞ր ֆունկցիայի գրաֆիկը կստացվի, եթե ոչ բացասական \(x\)-երի համար կառուցել y=x+1618 ֆունկցիայի գրաֆիկը և ստացված գրաֆիկը համաչափ արտապատկերել օրդինատների առանցքի նկատմամբ:
 
Ընտրիր ճիշտ բանաձևը: