Ընտրիր զույգ և կենտ ֆունկցիաների վերաբերյալ ճիշտ պնդումները: