Հաշվիր \(f\) կենտ ֆունկցիայի f(28) արժեքը, եթե f(28)=7
 
Պատասխան՝ f(28)=i