Հետազոտիր y=x,x-18;18 ֆունկցիայի զույգությունը:
 
Ֆունկցիան