Արդյո՞ք -15;15) բազմությունը համաչափ է կոորդինատների սկզբնակետի նկատմամբ: