Համեմատիր 52913 և 142913 թվերը:

Պատասխան՝ 52913 142913