Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Իռացիոնալ ցուցիչով աստիճանի աստիճանը

Բարդություն հեշտ

2
2. Արտահայտության արժեքի հաշվում

Բարդություն հեշտ

1
3. Երկու կոտորակների համեմատում (հավասար իռացիոնալ ցուցիչներ)

Բարդություն հեշտ

1
4. Իռացիոնալ ցուցիչով աստիճանների քանորդ/արտադրյալ

Բարդություն հեշտ

1
5. Իռացիոնալ ցուցիչներով երկու աստիճանների համեմատում (հավասար հիմքեր)

Բարդություն հեշտ

1
6. Իռացիոնալ ցուցիչներով թվերի համեմատում (հիմքում տասնորդական կոտորակ է)

Բարդություն հեշտ

1
7. Բնական ցուցիչով աստիճան

Բարդություն հեշտ

2
8. Աստիճանների արտադրյալի ձևափոխություն

Բարդություն միջին

3
9. Աստիճանների գումարի և տարբերության արտադրյալ

Բարդություն միջին

3
10. Իռացիոնալ ցուցիչով աստիճանի հատկությունների կիրառություն

Բարդություն միջին

3
11. Իռացիոնալ/ռացիոնալ թվեր

Բարդություն միջին

4
12. Իռացիոնալ ցուցիչով աստիճանների բաժանումը

Բարդություն միջին

2
13. Երեք թվերի համեմատում

Բարդություն միջին

4

Թեստեր

Նյութեր ուսուցչի համար