Համեմատիր 13217 և 132113 թվերը:

Պատասխան՝ 13217132113