Որոշիր այս արտահայտության արժեքը՝ a7a3
 
Ընտրիր ճիշտ պատասխանի տարբերակը: