Համեմատիր 37.23 և 37.211 թվերը:

Պատասխան՝ 37.2337.211