Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Իռացիոնալ թվերի արտադրյալ

Բարդություն հեշտ

1
2. Իրական թվերի գումարը/տարբերությունը

Բարդություն հեշտ

1
3. Թվաբանական գործողություններ իռացիոնալ թվերի հետ

Բարդություն հեշտ

1
4. Մոտարկման տեսակը

Բարդություն հեշտ

1
5. Իռացիոնալ թվերի բաժանումը

Բարդություն հեշտ

2
6. Իռացիոնալ թվերի տարբերություն/քանորդ

Բարդություն միջին

3
7. Երկու իռացիոնալ թվերի գումար

Բարդություն միջին

3
8. Մոտավոր արժեքների գտնվելու տիրույթը

Բարդություն միջին

2
9. Գործողություններ ռացիոնալ թվերի հետ

Բարդություն միջին

4
10. Թվերի տարբերության մոդուլը

Բարդություն միջին

3
11. Իռացիոնալ թվերի գումարն/արտադրյալ

Բարդություն միջին

4
12. Արտահայտության արժեքի հաշվում

Բարդություն միջին

3
13. Մոտավոր հաշվարկի ձևը և ճշտությունը

Բարդություն միջին

3
14. Արտահայտության նշանը

Բարդություն բարդ

5
15. Կոտորակի նշանը

Բարդություն բարդ

5
16. Ռացիոնալ և իռացիոնալ թվերի զույգ

Բարդություն բարդ

5

Թեստեր

Նյութեր ուսուցչի համար