Հաշվիր \(y (8)\)-ը, եթե \(y (s)=\)2.9s

\(y (8)=\)